Faaliyetler

Sirketin unvanı ISBIRLIKÇI TICARET ANONIM SIRKETI dir.
3. AMAÇ VE KONU
1- Insaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tugla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tugla, tas, mermer, yer dösemeleri, boya,
nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine baglı bayilikler kurmak.
2- Her türlü nalburiye isleri yapmak.
3- Ev ürünleri, mutfak esyaları, cam ve camdan mamul ev esyaları zücaciye ürünleri, ev dekorasyon ürünleri, kristal avize, aydınlatma malzemeleri alım satımı, ithal ve ihracı, bu
ürünlerin pazarlanması.
4- Her türlü zücaciye, çelik mutfak esyası, sise, cam ürünleri, porselen, emaye, plastikten mamul ürünler, mutfak esyaları alım satımı, ithalatı ve ihracatı.
5- Her marka bilgisayar ve alt mikro islemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek
parçaları alımı satımı ithalat ihracatı yapmak,
6- Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kagıt, yazıcı seridi, kartus vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi
teknolojilerini almak, satmak, ithal ve ihraç yapmak,
7- Her türlü kırtasiye malzemesi alım ve satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.
8- Her türlü isyeri, okul kırtasiye malzemesi almak ve satmak, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.
9- Her türlü kitap, dergi, her nevi kagıt, evrak, okul araç ve gereçleri, vb. malzemeler alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak, her türlü kırtasiye promosyon malzemeler alım
ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak.
10- Kursun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, silgi, cetvel, pergel, ataç, uhu, mürekkep, seffaf bant, koli bandı, pastel boya, kuru boya, sulu boya, keçeli kalem, raptiye,
defter, cep ve not defteri ve bilumum kırtasiye malzemelerinin alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
11- Her türlü kagıt ve kagıttan mamul, yarı mamul maddenin alım satımı, ithalat ve ihracatı.
12- Yurt içinde ve yurt dısında her türlü endüstriyel çamasırhane makineleri ve çamasır makineleri ürünleri aksesuarları, çamasırhane makinelerinde ve çamasır makinelerinde
kullanılan her türlü ürünün imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak.
13- Her türlü sanayi ve is makineleri,cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizat ve ekipmanlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını
yapmak.
14- Sanayide kullanılan alüminyum, ahsap, pvc isleme makineleri, kesici ve delici makinelerin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
15- Bilumum elektrikli ve elektronik makine üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
16- Her türlü tekstil makinelerinin imalatı, bu makinelerin tüm malzemelerinin ve aksamlarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
17- Her türlü elektrik tesisat malzemelerinin, trifaze elektrik tesisat malzemelerinin , elektrik sayaçlarının , elektrik sigortalarının, salterlerin, komütatörlerin, anahtarların, prizlerin,
topraklamaların, her türlü lambaların, elektrik kumanda tablolarının , elektrik kablolarının, tesisat borularının, alım satımı, ithal ve ihracı ve ticaretini yapmak,
18- Elektronik sanayiinin gerektirdigi bilcümle yatırım, tasarruf, ve faaliyetlerde bulunmak her türlü elektronik malzemelerin, elektronik ürünlerin, elektronik devre kapayıcılarının,
elektronik devre açıcılarının, dirençlerin, elektronik paketlerin, elektronik kumanda cihazlarının, elektronik cihazların, elektronik cihaz yedek parça ve aksamlarının imal ,alım
satımı, ithal ve ihracı, toptan veya perakende pazarlanmasını ticaretini yapmak
19- Endüstriyel elektronik , elektro mekanik ve otomasyon kontrol cihazlarının üretimi, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
20- Her nevi elektronik yedek parça üretimi alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak,
21- Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dıs lastikleri, jantların, direksiyon, akülerin toptan ve perakende alımı satımı, dagıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
23- Her marka ve modeldeki araçların yedek parçalarının alım ve satımının ithalatını ve ihracatını yapmak.
24- Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımı, satımı ithali ihracı ve pazarlaması.
25- Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti.
26- Basta kimya sanayi olmak üzere imalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yas boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya,
silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahsap, metalik, plastik iç ve dıs yüzey boyaları ile mürekkep ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin alımını, satımını, ithalat ve ihracatını,
dagıtım, pazarlama ve dahili ticaretini yapmak.
27-Her türlü sınai, zirai ve ticari amaçlarla kullanılan organik ve inorganik kimyasal maddelerle, oto ve sanayi yagları, reçine, boya, tiner ve sair incelticiler, zamklar, kimyasal
katalizörler, kimyevi maddeler ile gübrelerin ilk ve yardımcı unsurlarının alım satım, ithalat ihracat, komisyonunu, dagıtım ve pazarlamasını yapmak.
28-Suni gübre alımı, satımı, toptan ve perakende pazarlama, dagıtımını yapmak.
29- Her türlü temizlik malzemeleri, sıvı, toz ve katı deterjan çesitleri, petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların alımı, satımı, ithalini, ihracını, komisyonunu, dagıtım ve
pazarlamasını yapmak.
30-Her türlü tekstil kimyasallarının alımı, satımı, ithalatı,ihracatı ve pazarlamasını yapmak.
31- Tarımsal alanda gıda alanında ve diger alanlarda kullanılan her türlü kimyevi madde alımı satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.
32- Her türlü çocuk oyun ve eglence makinelerinin, oyuncaklarının ve ekipmanlarının alımını ,satımını ,ithalatının, ihracatının ve ticaretinin yapılması.
33- Her türlü çuval,karton,plastik torba, naylon, balonlu naylon ve buna benzer her türlü naylon çesitlerini pazarlamak toptan ve perakende, alım, satımını, ithalat ve ihracatını
yapmak,
34- Plastik, kagıt, karton vs. maddelerden baskılı ve baskısız ambalaj malzemeleri imali, alım, satımı ve pazarlamasını yapmak,
35- Her türlü kagıttan mamul mukavva, oluklu mukavva, ambalaj kutusu, malzemesi, mukavva kutu imalatı ve bunların hurdalarının alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak
36- Her türlü ambalaj hammadde yarı mamul, mamul, boya ve kimyevi maddelerin ile diger yabancı maddelerin alım satımı ithalatı ihracatı yapmak,
37- Ambalaj imalat sanayiinde kullanılan her türlü makine ve yedeklerinin alım, satım, pazarlama, ithalat ve ihracatını yapmak,
38- Her türlü ambalaj malzemelerinin ve konusu ile ilgili her türlü malzemelerin pazarlaması, toptan ve perakende ticaretini yapmak,
Sıra No Kurucu Adres Uyruk Kimlik No
1 LÜTFÜ SEKERCIOGLU KOCAELI / IZMIT TÜRKIYE 348******82
Sayfa 1 / 3
39- Her türlü bakliyat, hububat ve her türlü tarım ürünlerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, pazarlaması ve dagıtımını yapmak.
40- Kuru taneli gıda maddelerinin her nevi baklagillerin temini, toptan ve perakende satısını, ithalatını ve ihracatını yapar.
41- Her nevi kuru ve yas sogan, patates, sarımsak ürünlerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
42- Hayvansal yemlerin alımı, satımı, ihracatı ve ithalatı yapmak. Yem kırma tesislerinin kurulması, isletilmesi, hayvan yemlerinin alım, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak.
Sirket amaç ve konularıyla ilgili olarak asagıdaki islemleri yapar:
1.Sirket amacını gerçeklestirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, isletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve sahsi hakları tesis edebilir, ipotek
alabilir,ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit
yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve
tasarrufları gerçeklestirebilir.
2.Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dısından, teminatlı
yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Sirketin sahip oldugu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbasları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü
sahıs ve tüzel kisiler namına teminat, kefalet, isletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karsılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya
üçüncü sahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir.
3.Sirket konusu islerin olusabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldıgı tüm tesebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları,
lisans,know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü sahıslara devredebilir, her türlü
hukuki tasarruf islemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir.
4.Sirket gaye ve konusunun gerçeklestirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, insa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. Iktisap edilen gayri menkulleri devir
ve ferag, bunları kısmen veya tamamen üçüncü sahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir.
5.Sirket gayelerinin olusmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Sirketin kuracagı tesisleri için gerekli iç ve dıs
kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kurulus ve isletmelerden temin edebilir.
6.Sirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satısı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın
alabilir veya satabilir, ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
7.Sirket gayelerini gerçeklestirmek için tüm sınai mali ve hukuk islem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere istirak edebilir, acentelik, mümessillik,
komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir.
8.Sirket konusuyla ilgili olan sirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak isletme ve sirketlere istirak edebilir. Sirket konularıyla istigal eden firmaları ve ticari
isletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmus ve kurulacak sirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir veya satabilir, devredebilir ve bunlar
üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9.Sirket gayesine faydalı olmak sartıyla ve aracılık yapmamak kaydıyla sirket konusuna baglı olmaksızın özel hukuk, kamu hukuku tüzel kisiler tarafından ihraç olunan ve
olunacak hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri ve kuponları gibi kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, kabul edebilir.
10.Konusu ile ilgili hammadde, yan madde, yan mamul ve mamul maddeleri satın alabilir, ithal, ihraç ve sair suretle tedarik edebilir, bunları kısmen veya tamamen isletebilir.
11.Yukarıda sÖzü edilen konularla ilgili yerli ve yabancı sirket isletme ve müesseseler ile isbirligi yapabilir veya bunlarla ortaklık yapabilir.
12.Yukarıda sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı sirket isletme ve müesseselerden distribütörlük, bayilik veya mümessillik alabilir, verebilir.
13.Sirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dısında resmi ve Özel kurumların açtıgı ihalelere katılabilir.
14.Sirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili olarak kanuni mevzuatlar yerine getirilerek ihracat ve ithalat islemleri yapabilir.
15.Konusu ile ilgili fason isçilik yapabilir, yaptırabilir.
16.Konusu ile ilgili olmak üzere soguk hava depoları kurabilir, isletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir.
17.Sirket maksat ve mevzuu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara istirak edebilir.
Yukarıda gösterilen konulardan baska ilerde sirket için faydalı ve lüzumlu görülecek baska islere girisilmek istendigi takdirde genel kurul karar aldıktan sonra sirket bu isleri de
yapabilecektir. Ana sözlenme degisikliginde olan isbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.